Geir Lippestad besøker Ullern frivilligsentral

– Jeg er utrolig imponert! Dette er et godt eksempel på hvilken betydning frivillig arbeid har, sa forsvarsadvokat Geir Lippestad (Ap) og byråd for næring og eierskap i Oslo siden 2015 i anledning hans besøk hos Ullern Frivilligsentral 21.03.2017. Han deltok på Bydel Ullerns informasjonsmøte om boforhold og flyktningeintegrering lokalt, ledet av bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten. Bydelen samarbeider med Ullern Frivilligsentral om flyktningeintegrering og bosatte 50 flyktninger i fjor og skal bosette 40 i år. De skal ha bolig, delta i introduksjonsprogram, skole og arbeid – og ikke minst – inkluderes i lokalmiljøet. Frivilligkonsulent for flyktninger, Irene S. Sandved, informerte om hva som gjøres for at flyktninger i bydelen skal føle seg velkomne, som språktrening, kulturkvelder, kunst-og uttrykksverksted m.m..

Ullern bydel spesialrådgiver Giske Edvardsen forklarer boligbehovet og boligprosjektene i bydelen. Fotografi: Carolina Malbrán
F.v.: Ullern bydel spesialrådgiver Giske Edvardsen, Ullern Frivilligsentrals flyktningkonsulent Irene.S.Sandved og byråd for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad.               Fotografi Carolina Malbrán

Les Akerspostens artikkel om Lippestads besøk her.