Bli Frivillig

Det er alltid rom for frivillighet og engasjement i andre menneskers liv. Vi har alle et indre behov for å hjelpe vår neste, for å gi, men også for å ta imot. Frivillig arbeid er den beste måten å oppnå begge deler. Gjøre seg til nytte, føle engasjement og få nye venner. Hva ønsker du å bidra med? Hvor har du lyst å være frivillig? Her finner du en oversikt over alle frivillige tiltak i Norge.

Ønsker du å være tilknyttet Bydel Ullern, meld deg her som frivillig  eller ring osss på tlf. 22 52 30 05.

Daglig leder for Ullern Frivilligsentral er Esther Marie Lier og kan nås på                       e-post: esther.marie.lier@bymisjon.no

Lurer du på hvordan du kan bidra for bosetting av flyktninger på Ullern?
Fotografi: Carolina Malbrán
Fotografi: Carolina Malbrán

For tilbud om praksisplass:  Ta kontakt med        ellen.torjussen@bun.oslo.kommune.no eller          malin.knutsen@bun.oslo.kommune.no

For utleie av bolig: Ta kontakt med                                   ingrid.larsen@bun.oslo.kommune.no

For aktiviteter relatert flyktningintegrering: Irene.Schmeling.Sandved@bymisjon.no

"Å elske - er å hjelpe hverandre, å streve sammen, å handle sammen, å jobbe for det samme målet".  

Florence Nightingale 1876