Nyheter 2015 og 2016

De tar ting fort og er lærevillige

Anwar Huseinn, Masoud Alaziz og Jan Omar kom til Norge som flyktninger fra Syria. Nå deltar de på språktrening i regi av Ullern Frivilligsentral.

Trykk her for å lese artikkel i Akersposten

I vårt nabolag tar vi ansvar

Ullern er frivilligbydelen, en del av Oslo med varmt hjerte og stort engasjement. Her stiller medmennesker opp for andre, tar samfunnsansvar og gir 350.000 timer av sin fritid til fellesskapet årlig.

Utfordrer et gjerrig næringsliv i Bydel Ullern

Carl Oscar Pedersen mener at det etablerte næringslivet i bydelen må ta større samfunnsansvar, blant annet ved å støtte det frivillige arbeidet knyttet til integrering av nye flyktninger i bydelen. Foto: Vidar Bakken

I Bydel Ullern er det etablert mange store og solide bedrifter. Foruten noen hederlige unntak er det få som yter noe til lokalsamfunnet.
Trykk her for å se artikkel i Akersposten

Flyktningefest begraver Montebello-myten

Flyktningefest begraver Montebello-myten
MUSIKK FORENER: Etter middag spilte denne trioen opp og snart var det et stort mangfold av danseglade gjester på gulvet. Foto: Vidar Bakken

Nrk skulle vært i Skøyen menighetshus og sett samværet og samholdet mellom nye flyktninger og frivillige i bydelen. Da kunne de gjemt det tidligere sendte, famøse innslaget om Montebello og asylsøkere.
Trykk her for å se artikkel i Akersposten.

Velkomstfest for nye flyktninger

Onsdag kveld var det velkomstfest for nye flyktninger i Skøyen kirke. Over 100 flyktninger og frivillige var samlet.
Trykk her for å se artikkel i Aftenposten.

I vårt nabolag tar vi ansvar

Ullern er frivilligbydelen, en del av Oslo med varmt hjerte og stort engasjement. Her stiller medmennesker opp for andre, tar samfunnsansvar og gir 350.000 timer av sin fritid til fellesskapet årlig.
Trykk her for å se artikkel i Aftenposten.

Synlig frivillighet skaper mer                engasjement

I Bydel Ullern tilsvarer frivilliginnsatsen minst 200 årsverk. Men mange av de 33 000 innbyggerne vet ikke at naboen er engasjert i frivillig arbeid, viser ny rapport fra Kirkens Bymisjon.

Bydelen vest i Oslo har et bredt frivilligengasjement, med om lag 100 små og store lag og foreninger registrert. Men oversikten over hva som finnes, og hvem som gjør hva, har ikke vært klart før nå.

Oppdraget med å samle trådene og skrive frivilligmeldingen er utarbeidet av Ullern Frivilligsentral, som drives av Kirkens Bymisjon, på oppdrag av Bydel Ullern .

– Dette er ikke en rapport med mye statistikk. Det er et dokument som viser bredden og engasjementet i bydelen, på en måte som gjøre at folk kan oppdage hverandres ressurser og knytte nye relasjoner. Slik kan det skapes enda mer frivillighet på sikt, sier prosjektansvarlig og leder for Ullern frivilligsentral, Esther Marie Lier.

SynligFrivillighet

Har avdekket nye behov og muligheter

Frivilligmeldingen er den første i sitt slag i Oslo, og ble nylig overlevert bydelsledelsen i form av et helaftens arrangement, som ble en blanding av festforestilling og politisk fellesfeiring for frivilligheten.

Prosjektleder Elisabeth Simonsen peker på at arbeidet også har avdekket nye behov og muligheter for frivillighet:

– Vi har møtt unge som ønsker å bidra, men ikke vet hvor de skal starte. Mange i minoritetsgrupper er også klare for frivillig innsats , men er lite kjent med den norske dugnadskulturen, og blir stående på siden.

«Connecting people»

Leder for bydelsutvalget Carl Oscar Pedersen tok imot meldingen med stolthet og lovord for arbeidet som er gjort.

– Hva kan bydelen bruke meldingen til, Pedersen?

– Den synliggjør frivillighet på en måte som også kan skape nye arenaer. Vi vil at folk som flytter hit kan oppdage hva de kan være med på.

– Er det noe dere mangler blant 100 lag og foreninger?

– Et lokalsamfunn som vårt vil alltid trenge nye nettverk mellom mennesker. Flere møteplasser. Folk må møtes. Som et telefonfirma sier: Connecting people! Meldingen hjelper oss til det, sier Pedersen

Politisk dokument

Lanseringskvelden i Ullern viste også bred politisk enighet om frivillighetens betydning. Lokalpolitikere fra fire partier roste den nye meldingen.

– Dette er et viktig politisk dokument for videre frivillighet, sa Katrine Ore (Arbeiderpartiet)

Frivilligsuksess mellom permene

En grundig kartlegging av all frivillighet i Bydel Ullern:
Leder ved frivilligsentralen, Esther Marie Lier, er glad hun har alt, svart på hvitt.

FrivilligMeldigDittOslo

Se artikkel fra DittOslo.no

Kulturminnedagen i Bydel Ullern,19. september 2015                                  

Arrangør: Samarbeidsutvalget for Frivillige i Bydel Ullern i samarbeid med Ullern Historielag.

KulturMDag1

Esther Marie Lier, leder for Ullern Frivilligsentral og initiativtager til Frivilligmeldingen, ønsket velkommen på scenen. Carl Oscar Pedersen i Bydelsutvalget i Ullern, samt Øivind Rødevang tok deretter ordet. Orkesteret spilte opp til dans med vals og mange entret dansegulvet. En morsom opplevelse! Kulturminnedagen er det første samarbeidsprosjektet mellom lag og foreninger i Bydel Ullern i oppfølging av Frivilligmeldingen.

Deretter gikk turen til kulturminner på Lilleaker og i Bydel Ullern med kort fortellerstund ved Øyvind Rødevang fra Ullern Historielag. Turen stoppet innom

 • statuene av Jacob Vaage og Christian Haslerud
 • arbeiderboligene på Lilleaker
 • parken på Løvenskiold-Vækerø og den ærverdige Rolf Rasch-Eng
 • til fru Løvenskiold. Foredrag om stedet av
 • Vækerøstuene, der Eivind Robertson fra
 • Bestum Vel fortalte om historikken
 • Ullern skole
 • Vår Frues Hospital
 • Husebybakken/Kastellbakken- stedet for Husebyrennene
 • Den Amerikanske Ambassaden, Njårdhallen. Smestaddammen
 • Munchs Ekely-med flott utstilling av Munchs verker
 • Ullern Frivilligsentral, med avslutning av dagen

En vellykket dag. Samarbeidet med lag og foreninger i Bydel Ullern, ble styrket i tråd med Frivilligmeldingens intensjoner.

KulturMDag2