Om

Samarbeidsutvalget for Frivillige i Bydel Ullern                             

Frivillige i Bydel Ullern drives av et samarbeidsutvalg med representanter fra ulike frivillige organisasjoner, lag, foreninger og frivilligsentralen.

Koordinerende instans for Frivillige i Bydel Ullern er Ullern Frivilligsentral, v/ daglig leder.

Visjon
Sammen for Ullern – Bydelen med det varme hjertet!

Hva vil vi?

  • Engasjere frivillige til samarbeid på kryss og tvers i Bydel Ullern
  • Åpne for en markedsplass for frivillighet

Målet er å

  • inspirere til frivillighet på tvers
  • etablere et forum for frivillige i Bydel Ullern
  • knytte kontakter på tvers av den lokale frivilligheten
  • samarbeide og finne frem til felles prosjekter
  • engasjere til samfunnsansvar på ulike felter

Samarbeidsgruppen for Frivillige i Ullern består av

Esther Marie Lier (leder av gruppen)  Ullern Frivilligsentral
Hans Ultvedt Skageng                              Ullern Idrettsforening
Tore Svalastog                                             Ullern Frivilligsentral/ Lions
Tore Gleditsch                                              Leder av politisk sekretariat i Bydel Ullern
Tone-Marcelle Taubøll                              Ullern Frivilligsentral
Helene Thompson                                      Musikklivet i Bydel Ullern/ FAU
Harald Nesset                                               Musikklivet i Bydel Ullern
Anne Lehne                                                   Familiens Hus
Eivind Bødtker                                             Kontaktutvalget for Velforeninger/ Hoffselvens venner