Ullern ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av  ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Nettside: Ullern ungdomsråd

Rådssekretær
Sara Kløverød Adolphson
E-post: sara.adolphson@bun.oslo.kommune.no

Leder
Aina Govil Lie
E-post: ainagovillie@gmail.com