Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget og administrasjonen i bydelen.

Rådet skal behandle saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Nettside: Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådssekretær
Petter Lang
Telefon: 952 26 347
E-post: petter.lang@bun.oslo.kommune.no

Leder
Wenche Øyen
Telefon: 478 82 969
E-post: weoy@online.no