Ullern Frivilligsentral

logo_lokal_grønnUllern Frivilligsentral er en arena for frivillig arbeid i Bydel Ullern – til glede for bydelens befolkning i alle aldre. Her kan du få hjelp og gi hjelp. Fellesskap er viktig for trivsel og livskvalitet. Enten du vil være med som frivillig, eller du vil få besøk av en frivillig, er du alltid velkommen til å ta kontakt med Ullern Frivilligsentral.

KB_V_LOGO_RGBSom frivillig gir du ikke bare glede til et annet menneske, men det gir deg glede også. (Nora, 20 år)

Årlig er det omlag 130 aktive frivillige på Ullern Frivilligsentral. I 2014 la våre frivillige ned 9,3 årsverk. De frivillige er i alderen 10 – 90 år. Det er et internasjonalt miljø blant de frivillige. Frivillige bidrar med besøkstjeneste, følgetjeneste, kulturarrangementer, leksehjelp, praktisk hjelp, torsdagslunsj, torsdagstur, spillkvelder for ungdom, mm.

Last ned vår Årsmelding 2017.

Besøksadresse: Hofssveien 25

Postadresse: P.b. 27 Smestad, 0309 Oslo
Nettside: www.bymisjon.no/ullern
Epost: ullernfrivilligsentral@bymisjon.no
Tel.: 22 52 30 05
Daglig leder: Esther Marie Lier

Bydelen samarbeider med Ullern Frivilligsentral om flyktninger som skal bosettes i bydelen. En viktig forutsetning for å bli inkludert og integrert er å lære seg norsk. Vi tilbyr derfor språktrening hver torsdag fra klokken 16.00 til 18.00.
Ullern- venn hver tirsdag fra klokken 17.00 til 19.00.

Engasjerte elerver og pedagoger isSpråktreningen. Foto: Carolina Malbran
Engasjerte elerver og pedagoger i språktreningen. Foto: Carolina Malbran

Språkgruppe og Ullern-venn
Vi trenger frivillige som bidrar både i språkgruppene og som Ullern-venn. I språkgruppene snakker vi sammen om forskjellige temaer og det deles inn i grupper etter behov. En Ullern-venn er kontakt mellom enkeltpersoner og/eller familier som inviterer flyktningene inn i lokalmiljøet. Eksempler kan være:

Fotballtrening i samarbeid med Ullern idrettsforening
gå på kino, i familieselskaper eller gå på tur i samarbeid med Seniorsaken:

 

“Fra loft til stue www.fralofttilstue.no 
Vi jobber også med pilotprosjektet “fra loft til stue” med frivillige og flyktninger, der flyktningene får utvidet nettverket sitt og mulighet til å opparbeide seg referanser til fremtidige jobbmuligheter.

Flyktninger på praksisplass parate til første oppdrag. Foto: Carolina Malbran
Flyktninger parate til første oppdrag. Foto: Carolina Malbran

Strikkekampanjen
Mange flyktninger deltok i strikkekampanjen før jul sammen med Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjon. Flyktningene ønsket å vise det norske samfunnet at de bryr seg om at alle (også i Norge) skal ha det bra og få varme. Med på laget var også byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byråd Inga Marte Thorkildsen og Ullern Frivilligsentrals daglig leder Esther Marie Lier gratulerer hverandre med årets juleaksjon. Foto: Carolina Malbran
Byråd Inga Marte Thorkildsen og Ullern Frivilligsentrals daglig leder Esther Marie Lier gratulerer hverandre med årets juleaksjon.
Foto: Carolina Malbran

 

Kunst- og uttrykksgrupper for flyktninger

dsc_0183-handSiden våren 2017 til våren 2019 har Ullern Frivilligsentral gjennomført ti (10) Kunst- og uttrykksgrupper (Kut-grupper) for flyktninger i Bydel Ullern med spesialister innen kunst- og uttrykksterapi fra Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT).

Disse gruppene er primært rettet mot flyktninger i bydelen. I tillegg deltar frivillige med både norsk og utenlandsk bakgrunn som er tilknyttet Ullern Frivilligsentral. Vår erfaring har vært at når frivillige deltar i Kut-gruppene sammen med flyktningene oppnår vi større grad for integrering, det skaper bevisstgjøring rundt egne ressurser og bidrar til en god, ny start i vårt lokalsamfunn.

Carolina, Kari Anne og prosjektansvarlige, Irene Sandved, viser stolt frem malerier og keramikk laget av flyktninger under kunstuttrykks workshop.
Carolina, Kari Anne og prosjektansvarlige, Irene Sandved, viser stolt frem malerier og keramikk laget av flyktninger under kunstuttrykks workshop.

Vi mottok midler fra Oslo Kommune, Byrådsavdeling for næring og eierskap, til gjennomføring av kunstuttrykksgrupper og fikk etterhvert i samarbeid med NAV Ullern godkjent KUT-gruppene som kompetanseheving.  Dette har åpnet opp for nettverksbygging, referanser til jobbsøknader og forsterket det individuelle ønsket om å leve i en bedre situasjon. Mange av deltakerne har kort tid etter kurset fått praksisplasser i bydelen.

Les artikkel i Akersposten om tilskudd Ullern Frivilligsentral fikk fra Extrastiftelsen til utvidelse av kunstuttrykks-prosjektet og som etterhvert vi håper vil utvides til andre bydeler.