Treffstedet Hjørnesteinen

Enhet for Folkehelse og nærmiljø i bydel Ullern.
Trykk her for vår nettside

Du kan nå oss på følgende telefoner:  952 98 321/ 482 25 061

E-post
hjornesteinen@bun.oslo.kommune.no
Besøksadresse
Ullernschausseen 111, 0284 OSLO

Vi holder til i bygning B.

Treffstedet Hjørnesteinen er «et sted å være» for mennesker med psykiske helseproblemer fra 18 år og opp til godt voksen. Hjørnesteinen er ikke et behandlingsted, men et sosialt og trivelig møteplass.

Gjennom samvær, turer, matlaging, felles måltider og kurs ønsker vi å skape meningsfylte dager. Treffstedet legger stor vekt på at vi gjør aktiviteter sammen.

Frivillige kan bidra med å gjøre ulike aktiviteter med brukere (eks.strikke, går tur, spise, lage mat osv..) Du bestemmer selv hvilke aktiviteter du ønsker å delta på og hvor mye du ønsker å bruke stedet. Vi legger til rette for at brukere av stedet kan bidra i de daglige gjøremålene sammen med de ansatte, samt i planlegging av kurs og aktiviteter. Vi lager program for vår-sommer-høst-vinter.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller andre for å komme hit. Du kan ta direkte kontakt på telefon 952 89 321 eller sende e-post til hjornesteinen@bun.oslo.kommune.no. Når du kommer hit for første gang, ønsker vi å gjøre en avtale med deg slik at du blir tatt imot av en av de ansatte.

Tilbudet er gratis, men du betaler en hyggelig pris for mat og drikke, samt for det materiellet du bruker til aktiviteter.