Norges Handikapforbund, Ullern Handikaplag

Elmholt Alle 8, 0275 Oslo
annkarin.fronth@getmail.no
Ann karin Fronth/Steinar Hammerstad 22506513/41008953

Vi er en organisasjon primært for funksjonshemmede i Ullern Bydel. Vi arrangerer sosiale sammenkomster som rekeaften, julebord m.m. Da vi i Ullern handikaplag har forholdsvis lite medlemmer har vi inngått et uformelt samarbeid med Alna og Sagene handikaplag. Vi har felles arrangementer hvor våre medlemmer kan få gratis rådgivning fra advokat dersom det er ønskelig. Vi arbeider stadig med å utvide tilbudet til våre medlemmer.

Frivillige kan bidra med ideer til aktiviteteter, bistå med praktisk hjelp dersom det er behov for det.