BestumVel

Bestum Vel

Postboks 375 Skøyen
0213 Oslo
www.bestum.no
Per Øyvind Hansen (leder)
per.oyvind.hansen@netcom.no
922 48 004
Eivind W. Robertsen
ew-rober@online.no
918 84 946

Bestum Vel er ett av Norges eldste lokale vel. Stiftet i 1892 og fortsatt engasjert i viktige nærmiljøsaker. Blant sakene som står høyt på agendaen er Fornebubanen, Oslopakke 3 og utbygging av Skøyenområdet. I tillegg arbeider velet med skolevei, villautbygging, støy fra tog og bane, samt bevaring og utnyttelse av Bestumkilen. Bestum Vel er også eier av de bevaringsverdige Vækerøstuene fra 1780-årene.

Bestum Vel har først og fremst behov for frivillige som kan hjelpe til med vedlikehold og enklere bygningsmessige utbedringer av Vækerøstuene. For personer som kan håndtere hammer og sag, eller andre håndverk, vil frivillig arbeid for Bestum Vel/Vækerøstuene være perfekt. I tillegg vil man bidra til å bevare en viktig del av bydel Ullerns kulturhistorie.