Ullern Frivilligsentral

logo_lokal_grønnUllern Frivilligsentral er en arena for frivillig arbeid i Bydel Ullern – til glede for bydelens befolkning i alle aldre. Her kan du få hjelp og gi hjelp. Fellesskap er viktig for trivsel og livskvalitet. Enten du vil være med som frivillig, eller du vil få besøk av en frivillig, er du alltid velkommen til å ta kontakt med Ullern Frivilligsentral.

ULLERN_FS_logo_PMSUllern Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon og drives i samarbeid med Bydel Ullern. Sentralen betjener Bydel Ullerns befolkning i alderen 0 – 100 år.

Som frivillig gir du ikke bare glede til et annet menneske, men det gir deg glede også. (Nora, 20 år)

Årlig er det omlag 130 aktive frivillige på Ullern Frivilligsentral. I 2014 la våre frivillige ned 9,3 årsverk. De frivillige er i alderen 10 – 90 år. Det er et internasjonalt miljø blant de frivillige. Frivillige bidrar med besøkstjeneste, følgetjeneste, kulturarrangementer, leksehjelp, praktisk hjelp, torsdagslunsj, torsdagstur, spillkvelder for ungdom, mm.                      Last ned vår Årsmelding 2016.

Besøksadresse: Hofssveien 25

Postadresse: P.b. 27 Smestad, 0309 Oslo
Nettside: www.bymisjon.no/ullern
Epost: ullernfrivilligsentral@bymisjon.no
Tel.: 22 52 30 05
Daglig leder: Esther Marie Lier

Bydelen samarbeider med Ullern Frivilligsentral om flyktninger som skal bosettes i bydelen. En viktig forutsetning for å bli inkludert og integrert er å lære seg norsk. Vi tilbyr derfor språktrening hver torsdag fra klokken 16.00 til 18.00.
Ullern- venn hver tirsdag fra klokken 17.00 til 19.00.

Engasjerte elerver og pedagoger isSpråktreningen. Foto: Carolina Malbran
Engasjerte elerver og pedagoger i språktreningen. Foto: Carolina Malbran

Språkgruppe og Ullern-venn
Vi trenger frivillige som bidrar både i språkgruppene og som Ullern-venn. I språkgruppene snakker vi sammen om forskjellige temaer og det deles inn i grupper etter behov. En Ullern-venn er kontakt mellom enkeltpersoner og/eller familier som inviterer flyktningene inn i lokalmiljøet. Eksempler kan være:

Fotballtrening i samarbeid med Ullern idrettsforening
gå på kino, i familieselskaper eller gå på tur i samarbeid med Seniorsaken:

 

“Fra loft til stue www.fralofttilstue.no 
Vi jobber også med pilotprosjektet “fra loft til stue” med frivillige og flyktninger, der flyktningene får utvidet nettverket sitt og mulighet til å opparbeide seg referanser til fremtidige jobbmuligheter.

Flyktninger på praksisplass parate til første oppdrag.  Foto: Carolina Malbran
Flyktninger parate til første oppdrag. Foto: Carolina Malbran

Strikkekampanjen
Mange flyktninger deltok i strikkekampanjen før jul sammen med Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjon. Flyktningene ønsket å vise det norske samfunnet at de bryr seg om at alle (også i Norge) skal ha det bra og få varme. Med på laget var også byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byråd Inga Marte Thorkildsen og Ullern Frivilligsentrals daglig leder Esther Marie Lier gratulerer hverandre med årets juleaksjon. Foto: Carolina Malbran
Byråd Inga Marte Thorkildsen og Ullern Frivilligsentrals daglig leder Esther Marie Lier gratulerer hverandre med årets juleaksjon.
Foto: Carolina Malbran