UHF

Utvalget for harmonisk fortetning i småhusområdene

leder Kjell Fr. Jacobsen  22509166
Røaveien 27, 0752 Oslo
eb-jacob@online.no
post@uhf-oslo.no

leder for Bevar Smestad Marianne Storhaug

UHF skal motarbeide at fortettingen i Oslos småhusområder skjer i form av blokkbebyggelse, og bidra til å opprettholde disse områdenes preg av spredt småhusbebyggelse, hvor ny bebyggelse harmonerer med strøkets opprinnelige byggestil.