Logo Uller kirke

Ullern menighet/kirke

Holgerslystveien 22
0280 Oslo
Nettside: https://kirken.no/ullern

Kontaktperson: Elisabeth Frafjord Torp, Tel. 236 29 390, Epost: mailto:et692@kirken.no

Ullern kirke er en stor og aktiv menighet innenfor Den Norske Kirke. Vi i Ullern menighet ønsker å være en nær, livsglad og inkluderende kirke.

Noe av det som skjer i Ullern menighet er:

Gudstjenester og temakvelder for alle, hyggetreff for de eldre, kor for barna, klubben «Aktivum» for ungdommene, kirkebord på CC-vest som er betjent av ansatte og frivillige to dager i uken.

I tillegg til dette er det stor oppslutning rundt kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og vigsel.

Nettopp fordi Ullern menighet rommer så mye, er det også stor bredde og mange muligheter i det frivillige arbeidet.

Som frivillig i Ullern menighet kan du være med som gudstjenestemedhjelper. Litt mer konkret vil det si å være søndagsskolemedhjelper, tekstleser, nattverdsutdeler, kirkevert, medliturg, kirkekaffebaker- og/eller utdeler. Du kan stille til valg i menighetsråd og diakoniutvalg. Eller bidra inn mot de andre arrangementene i Ullern menighets regi, som nevnt overfor.

Det er altså massevis av muligheter! Gjennom samtale finner vi frem til en oppgave du kan trives i, og en arbeidsmengde du er komfortabel med.

Har du noe du ønsker å bidra med, enten av det som er nevnt over, eller noe du tenker burde være et tilbud i kirkens regi? Ta kontakt, det er ikke bindende!