Ullern IF Logo

Ullern Idrettsforening

Postboks 204, Lilleaker, 0216 Oslo
www.ullern.no 
klubb@ullern.no
Hans Ultvedt Skageng 40245622

Ullern Idrettsforening har ca. 1900 medlemmer og består av 4 avdelinger: Bandy, Basket, Fotball og Håndball. Holder til i Ørakerhallen og på Ullern Idrettsplass. Hovedfokus er å gi et godt og trygt aktivitetstilbud til barn, unge og voksne i Ullern bydel på alle nivåer. Alle skal føle seg inkludert og sett.

Hovedfokus er arbeidet mot barn og ungdom og målet er å gi et tilbud gjennom hele denne perioden. Mye av arbeidet drives på frivillig basis da foreldre stiller opp som trenere for de yngste, men også som lagledere helt til junioralder. Det forventes også bidrag i form av dugnadsinnsats i forb. med større arrangement og vedlikehold av anlegget.

Frivillige kan bidra med arbeid rundt det enkelte laget og prosjekter i forb. med aktiviteter og anlegg.