Ullern eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker som gjelder de eldre i bydelen.

Ullern eldreråd

Rådssekretær
Giske Edvardsen
Telefon: 953 07 162
E-post: giske.edvardsen@bun.oslo.kommune.no

Leder
Berit Jensen Riis
Telefon: 913 04 509
E-post: berriis@online.no