Ullern bydelsutvalg

Bydelsutvalget er øverste politiske ledelse i bydelen.

Bydelsutvalget  krever ikke inn skatter og avgifter fra innbyggerne, men er ansvarlig for:

Hjemmetjenester, helsestasjoner, sosialtjenester, barnehager,  barnevern og diverse tiltak for barn og unge, TT-kjøring, lokale parker og nærmiljøanlegg.

Nettside: Ullern bydelsutvalg

Carl Oscar Pedersen (H)
Leder Ullern bydelsutvalg
Telefon: 907 55 445
E-post: carl.pedersen@forsvarsbygg.no

Tore Gleditsch
Leder politisk sekretariat
Telefon: 952 98 337
E-post: mailto:tore.gleditsch@%20bun.oslo.kommune.no

Bydelsdirektør: Marie Anbjørg Joten

E-post: marie.joten@bun.oslo.kommune.no

Søknadskontoret

Åpningstider hverdager kl. 09:00-11:00|12:00-14:00

Telefon: 950 71 048

E-post: soknadsavdelingen@bun.oslo.kommune.no