Skøyen Aktivitetssenter

Skøyen terrasse 1, 0276 Oslo
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/seniorsenter/skoyen-aktivitetssenter/
aktivitetssenter@bun.oslo.kommune.no
Åshild Midtbø (tlf. 905 52 682).

Aktivitetssenter for alle over 62 i bydel Ullern

Skøyen aktivitetssenter er et sosialt møtested for pensjonister i bydel Ullern. Senteret tilbyr ulike engasjerende aktiviteter, og skal være med å stimulere til frivillig innsats for å fremme en aktiv alderdom. Senteret har mange ulike gruppetilbud, kurs og aktiviteter. Vi har også en hyggelig café hvor man kan få kjøpt både kalde og varme retter.

Frivillige kan bidra med resepsjon, kjøkken, kursholder og gruppeleder