Skøyen Vel

Postboks 9 Skøyen
0212 Oslo
http://www.skoyenvel.no
Erik Holtedahl
eh@scanteam.no
911 92 223/22 55 89 39

– Velforening for beboere i området nord for trikkelinjen mellom Thune og Skøyen, opp mot og inklusiv Skøyen Hovedgård.  Foreningens formål er å ivareta stedets og medlemmenes interesser for nærmiljøet, i og utenfor området .

– Reguleringssaker, trafikk og grøntområder opptar oss. Det gjennomføres dugnad i Skøyenparken, som også er åstedet for årlige vårfester.

Beboere i området oppfordres til å bli medlemmer, og dermed bidra til vellets virksomhet og gi bredde og tyngde i våre uttalelser om viktige utviklingssaker.