Silurveien sykehjem

Silurveien 4-6
0380 Oslo
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/eldreomsorg/sykehjem-og-dagsenter/alle-sykehjem/silurveien-sykehjem/
anne-margrete.lien@sye.oslo.kommune.no
Even Solberg
23434214

Silurveien sykehjem er et sykehjem med ca. 160 beboere. Sykehjemmet ligger rett bak Radiumhospitalet. Fra de øverste etasjene er det flott utsikt over fjorden og sentrale deler av byen. Sykehjemmet har to store terrasser hvor beboerne kan hygge seg. På Silurveien sykehjem jobber det frivillige hjelper til på terrassene om sommeren med servering og småprat, frivillige som deltar i lesegruppe, i bingo, på konserter, besøker beboere, hjelper til under større arrangementer som Gardeball, sommerfest og julefest.

Det er 160 vanlige langtidsplasser, 20 dagsenterplasser, 3 langtidsavdelinger, 3 skjermede avdelinger, forsterket enhet og dagsenter