LHL

LHL Oslo Vest

Inger S. Frydendal
St. Georgsvei 65. 0280 OSLO
Lhl.oslo-vest@lhl.no
977 01 033

 

LHL er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende.   Vi er et av LHLs mange lokallag, og vi ønsker å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke og deres pårørende. Alle som støtter LHL kan bli medlem, og lokallagets aktiviteter er åpne for alle interesserte – uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Noen av aktivitetene våre kan du lese mer om i aktivitetskalenderen. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om hva vi driver med. LHL Oslo vest – 10011103

Frivillige kan bidra med :
Instruktørvirksomhet på trening og rehabilitering. (Vi gir opplæring) Stands og informasjonsmøter i forbindelse med bl.a. Hjerteuken, Kols-Uken, ikke minst den internasjonale tuberkolosedagen. Vi har i LHl Oslo Vest Ca. 500 medlemmer, men burde vært flere.

LHL har egen netside www.lhl.no, her finner du Lokallag til venstre. Under Oslo finner man fylkesutvalgets hjemmeside.