Kaialund sykehjem

Sollerudveien 35
0283 Oslo
Kajalund@online.no eller kultuleder: anja.kajalund@outlook.com

Frivillige kan bidra med:
–        Følge beboere ut på korte turer
–        Samtalepartner eller bare småprat
–        Besøksvenn
–        Assistere i aktiviteter som lesegruppe, konserter