HoffselvensVenner

Hoffselvens venner

Kontaktperson: Hans Fredrik Horn,                                                                                                                 Tel: 225 25 979 / 419 03 674,  Epost: hans.fredrik.horn@gmail.com

Eivind Bødker, Tel. 480 90 686
Epost: eivind.bodtker@outlook.com

Besøksadresse: Skøyen Terrasse 32, 0276 Oslo
hoffselvensvenner@gmail.com hoffselvens-venner
www.osloelveforum.no
Leder: Per Østvold (Akerselva),                                                                                                                    Mobil: 916 94 130, E-post:  ostvold.per@gmail.com

Nestleder: Sidsel Andersen, E-post: sidsel.ark@gmail.com

Hoffselvens Venner skal arbeide for å øke bevisstheten om elvens betydning for rekreasjon, friluftsliv og biodiversitet.
-Hoffselvens Venner skal bidra til at elven ivaretas og dens muligheter utvikles til beste for byens befolkning

Hoffselvens venner er tilsluttet Oslo Elveforum

Frivillige kan :
– Ta vare på elver og bekker i vassdraget
– Følg oss på Facebook
– Delta på dugnader og elvevandringer