Gustav Vigelandsvei Vel

Jonsrudveien 9, 0274 Oslo
trym@svc.no 91519207

Foreningen  består primært av eneboliger i Gustav Vigelandsvei, Jonsrudveien, Hyllveien og Arnstein Arnebergsvei.

Vi påvirker saksbehandling politisk og i forbindelse med plan og byggesaker.