FrognerparkensVenner

Frognerparkens Venner

Frognerparkens Venner
v/ Victoria Dahr Monolitveien 12 0375 Oslo
480 29 286
www.frognerparkensvenner.no
Epost: post@frognerparkensvenner.no

Frognerparkens Venner arbeider for at parken skal være attraktiv for flest mulig brukergrupper. Foreningen skal være en konstruktiv samarbeidspartner for de aktørene som har oppgaver og interesser i forbindelse med parken og museene.

Frivillige kan bli medlem og jobbe for foreningen.