DNT OO logo

DNT Oslo og Omegn

Postboks 7 sentrum
0101 Oslo
www.dntoslo.no
Hanne.lund@dntoslo.no
post@dntoslo.no
Hanne Tretterud Lund
22822800

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i DNT. DNT Oslo og Omegns hovedvirksomhet er drift av hytter, merking av stier og ruter, organisering av fellesturer og friluftslivsaktiviteter. Gjennom denne virksomheten legger vi til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser i fjellet, Marka og bynære friluftsområder.

Gjennom prosjektet «Aktiv i 100» har vi etablert nærturgrupper rundt i Oslo. En av gruppene er etablert på Skøyen. Nærturgruppa går på tur fra Skøyen hver tirsdag klokka 11.00. I like ukenummer tar gruppa buss 32 til Bogstad camping, og går på tur innover i Nordmarka. Turene varer 2-3 timer.

Frvillige kan være turledere på våre aktiviteter eller bidra på dugnad i Marka eller fjellet.