Diabetesforbundet

Adresse: Åsensvingen 7 b | 0488 Oslo
Diabetesforbundet Oslo
diabetes.oslovest@gmail.com
Maria Breistrand 479  02 999

LEDER: Anne-Grethe Kviserud                                                                                                                    Adresse: Kirkeveien 108 A | 0361 Oslo                                                                                                            Tlf: 926 88 955 Epost: ann-gk@online.no

NESTLEDER: Britt Martha Henne                                                                                                              Adresse: Landingsveien 116 | 0767 OSLO                                                                                                  Tlf: 916 28 693  Epost: oslo@diabetes.no                                                                                            Andre Styremedlemmer Oslo Vest

Diabetesforbundet har som oppdrag å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden og gi mulighet til egen mestring. Lokallaget arrangerer motivasjonskurs for sunn livsstil for personer som har diabetes type 2 eller som står i fare for å utvikle lidelsen. Vi arrangerer også sosiale sammenkomster og foredrag med aktuelle temaer for personer som har diabetes.

Frivillige kan bidra i gjennomføringen av arrangementer, koke kaffe, lage til mat og annet forefallende. Engasjerte kan også komme med tips og ideer til arrangementer. Videre er det årsmøte i mars hvert år hvor det velges nytt styre og det er alltid fint med fornyelse.