Oppstartsseminar – Dugnad for deltakelse

Oslo kommune ved Byrådsavdeing for kultur, idrett og frivillighet arrangerte oppstartsseminar for å få flere eldre /seniorer til å bli med som frivillige.

Byrådsleder Raymond Johansen åpnet seminaret.
Byrådsleder Raymond Johansen åpnet seminaret.

Kommune ønsker å legge til rette for at langt flere eldre inviteres til å være frivillige gjennom nyskapende partnerskap med frivillige organisasjoner. Satsingen bygger opp om byrådets mål om at Oslo skal være en aldersvennlig by det er godt å bli gammel i. Eldre er en viktig kraft for frivilligheten, samtidig er det for mange som ikke deltar. En av de største barrierene mot å gjøre frivillig innsats er å stå utenfor sosiale nettverk som inviterer inn til frivilligheten.

Ullern Frivilligsentral og flere ansatte fra Bydel Ullern deltok på seminaret.

Brainstorming i grupper for å få flere eldre inn i frivilligheten. Benedikte, Esther Marie og Una fra Kirkens Bymisjon er i gang
Brainstorming i grupper for å få flere eldre inn i frivilligheten. Benedikte, Esther Marie og Una fra Kirkens Bymisjon er i gang.
Mange deltakere møtte fram fra ulike frivillige organisasjoner.
Mange deltakere møtte fram fra ulike frivillige organisasjoner.